De e-Health module voor mensen met een ernstige psychische aandoening

GILL eHealth Interventie

De GILL (gezond in lichaam en leefstijl) interventie is een eHealth module voor mensen met een ernstige psychische aandoening. De interventie bestaat uit twee onderdelen: OurGILL voor somatische screening en MyGILL voor leefstijl. GILL is een nurse-led interventie, wat inhoudt dat verpleegkundigen/ verpleegkundig specialisten verantwoordelijk zijn voor de uitvoer. De GILL eHealth is afgestemd op de landelijke richtlijnen uit 2015. Binnen de richtlijnen somatische screening en leefstijl uit 2015 wordt ook aanbevolen dat de verpleegkundige beroepsgroep in de rol van casemanager de continuïteit en coördinatie van somatische zorg en leefstijlbegeleiding waarborgen. De GILL eHealth is daarom ontwikkelt om hen te ondersteunen in de uitvoer van deze zorg. Binnen de GILL studie zal onderzocht worden of deze interventie werkt.

De studie wordt uitgevoerd door het Amsterdam UMC (locatie VUmc), Hogeschool Inholland en de Vrije Universiteit Amsterdam. De studie is goedgekeurd door de medisch-ethische toetsingscommissie van het Amsterdam UMC. Het onderzoek zal volgens het onderzoeksprotocol worden uitgevoerd en de onderzoekers zullen zich houden aan de wettelijke regelgeving rondom mensgebonden onderzoek en ‘good clinical practice’, en zullen de wetenschappelijke integriteit naleven.

Waarom voeren wij deze studie uit?

Mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) hebben een sterk verminderde levensverwachting, tussen de 15-20 jaar, in vergelijking tot de algemene bevolking. De verminderde levensverwachting wordt voornamelijk veroorzaakt door fysieke aandoeningen, met cardiometabole risicofactoren zoals obesitas, diabetes, hypertensie en dyslipidemie als belangrijke oorzaak. Deze risicofactoren worden voornamelijk veroorzaakt door de bijwerkingen van psychoactieve medicatie en een ongezonde leefstijl (roken, fysieke inactiviteit en een ongezond dieet). Belangrijke handvatten om de fysieke gezondheid te verbeteren zijn systematische somatische screening en het verbeteren van de leefstijl middels leefstijlplannen.

Om verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten binnen de GGZ te ondersteunen bij de uitvoering van somatische screening en leefstijlinterventies, is de nurse-led GILL eHealth module ontwikkeld. Aangezien het nog onbekend of GILL effectief is, wordt deze studie uitgevoerd bij EPA-cliënten binnen FACT-teams, beschermde woonvoorzieningen en klinische afdelingen voor langdurige zorg.

Het Laatste Nieuws

Eerste interventietrainingen

In januari en februari 2024 hebben wij verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten in de interventiegroep getraind in de somatische screening en leefstijlbegeleiding met GILL. Daarmee zijn we gestart met onze interventiefase!

Lees meer

Publicatie van het studieprotocol

Recent is is het design van de GILL studie gepubliceerd in BMC Psychiatry. In dit artikel wordt onder andere de aanleiding van de studie beschreven, staat er uitgelegd wat interventie inhoudt en wordt beschreven wat er gemeten gaat worden. Het artikel is te vinden...

Lees meer