Publicatie van het studieprotocol

Recent is is het design van de GILL studie gepubliceerd in BMC Psychiatry. In dit artikel wordt onder andere de aanleiding van de studie beschreven, staat er uitgelegd wat interventie inhoudt en wordt beschreven wat er gemeten gaat worden. Het artikel is te vinden...

Publicatie in het NTvL

Onze inzending over de GILL studie is in september geplaatst in het Nederlands Tijdschrift voor Leefstijlgeneeskunde, in de rubriek Trends in Trials : De nurse-led GILL eHealth interventie voor somatische screening en leefstijlbevordering voor mensen met een ernstig...