Het Onderzoeksteam

Meike Hoogervorst, MSc

Meike Hoogervorst, MSc

Promovenda bij Amsterdam UMC, afdeling psychiatrie van het VUmc

Meike is opgeleid als bewegingswetenschapper, met een minor psychomotorische therapie. Zij is sinds 2022 werkzaam als promovenda op de GILL studie.

“Een gezonde leefstijl is een uitdaging, ook voor mensen met een psychische aandoening. Mijn interesse gaat uit naar het verbeteren van de fysieke gezondheid, wanneer mogelijk bereikt via aanpassingen in de leefstijl. Hopelijk dragen we met dit onderzoek bij aan het bevorderen van een gezonde leefstijl en kunnen we de fysieke en mentale gezondheid verbeteren.”

Dr. Esther Krijnen-de Bruin

Dr. Esther Krijnen-de Bruin

Docent-onderzoeker bij Hogeschool Inholland

Esther is opgeleid als psychiatrisch verpleegkundige en gezondheidswetenschapper. Zij werkt als senior onderzoeker binnen het lectoraat GGZ-verpleegkunde aan verschillende onderzoeken over het bevorderen van leefstijl en fysieke gezondheid bij patiënten in de GGZ.

“Een gezonde leefstijl is een sleutel tot herstel. Ik ben ervan overtuigd dat er veel winst te behalen valt wanneer men een gezonder gaat leven. Wanneer eHealth aangeboden wordt door een zorgprofessional, kun je het beste van beide werelden ervaren. We hopen met ons project bij te dragen aan een gezonde leefstijl voor patiënten in de GGZ.”

Prof. dr. Berno van Meijel

Prof. dr. Berno van Meijel

Lector en hoogleraar GGZ-verpleegkunde (Hogeschool Inholland, Amsterdam UMC en Parnassia Groep)

Berno wil met zijn onderzoek bijdragen aan de kwaliteit van de (verpleegkundige) zorg in de geestelijke gezondheidszorg. Het bevorderen van leefstijl en fysieke gezondheid van cliënten in de GGZ krijgt bijzondere aandacht in zijn onderzoeksprogramma.

“Het werken aan de fysieke gezondheid en leefstijl van cliënten in de GGZ is een belangrijke doelstelling voor de komende jaren. We zouden (nog meer) de handen ineen moeten slaan om dit binnen de bestaande GGZ-praktijk te realiseren: bestuurders, managers, cliënten, naasten en professionals. Met name verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten vormen een belangrijke schakel in deze realisatie. De GILL eHealth is een mooie tool ter ondersteuning van de implementatie van zowel somatische screening en de inzet van leefstijlinterventies. We kunnen aan de slag!”

Dr. Marcel Adriaanse

Universitair Hoofddocent aan de afdeling Gezondheidswetenschappen & Amsterdam Public Health onderzoeksinstituut van de Vrije Universiteit Amsterdam

Het onderwijs en onderzoek van Marcel gaat over leefstijl(interventies) bij mensen met chronische aandoeningen en ziekten. Speciale aandacht is er voor groep personen met een (ernstig) psychische aandoening.

“Het verbeteren de fysieke gezondheid en bevorderen van de leefstijl in deze doelgroep vormt een belangrijk doel en uitdaging. De GILL eHealth interventie helpt om lichamelijke klachten en ziekten snel in kaart te brengen en leefstijlinterventies gericht in te zetten. Heel belangrijk en nuttig voor zowel de zorgverlener als de cliënt!”

Prof. dr. Nynke Boonstra

Hoogleraar verpleegkunde in de GGZ UMC Utrecht, lector Zorg & Innovatie in de Psychiatrie NHL Stenden Hogeschool & Verpleegkundig Specialist en directeur Zorg bij KieN VIP

Binnen de verschillende onderzoekslijnen van zowel het lectoraat als de leerstoel van Nynke staan herstel en veerkracht centraal. Ze richt zich in haar onderzoek op de volle breedte van de psychiatrie met speciale aandacht voor mensen met een psychosegevoeligheid. Binnen haar onderzoekslijnen heeft leefstijl een belangrijke plek.

“Verpleegkundigen hebben vanuit de kern van hun vakgebied een essentiële rol in het verbeteren van een ongezonde leefstijl of het signaleren van het risico daarop. Het verbeteren van leefstijl begint met bewustwording waarna kennis en vaardigheden nodig zijn die zowel tijdens de screening als interventie van belang zijn. Met de GILL eHealth interventie wordt gewerkt aan het verbeteren van al deze aspecten en draagt dus naast het verbeteren van de leefstijl van de cliënt direct ook bij aan het versterken van de verpleegkundige discipline.”

Milou Abrahams, MSc

Onderzoeksassistent bij Amsterdam UMC, afdeling Psychiatrie van VUmc

Milou is opgeleid als psycholoog in gezondheidsgedrag. Sinds 2019 is zij werkzaam bij verschillende onderzoeken naar psychische aandoeningen.  

“Ik vind het belangrijk dat er meer aandacht besteed wordt aan het ontwikkelen van een gezonde leefstijl voor mensen met een verhoogd risico op gezondheidsproblemen. Het veranderen van gedrag en gewoontes is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Met GILL hoop ik binnen de zorg een bijdrage te kunnen leveren aan het duurzaam veranderen van een ongezonde leefstijl, zodat de fysieke en mogelijk ook mentale gezondheid kan verbeteren.”