Informatie voor GGZ-teams

Bedankt voor uw interesse in de GILL studie. Op deze pagina vindt u aanvullende informatie over deelname aan het onderzoek. Met vragen kunt u altijd contact met ons opnemen, onze contactgegevens staan op de pagina contact.

Meer informatie over het onderzoek en de GILL interventie kunt u vinden op de pagina de GILL studie.

Training

Als uw team geloot is naar de interventiegroep, betekent dit dat u de GILL-eHealth interventie gaat uitvoeren. Van uw team zullen er tenminste twee GGZ-verpleegkundigen of verpleegkundig specialisten getraind worden in de interventie. Deze training bestaat uit een eendaagse training en twee eLearning modules. Bij deze training is er aandacht voor de theoretische achtergrond van lichamelijke gezondheidszorg en leefstijl. De training is verder vooral gericht op praktische vaardigheden van de screening en leefstijlinterventie. Daarbij wordt er aandacht besteed aan motiverende vaardigheden, het betrekken van de cliënt bij de interventie en het optimaal inzetten van hun zelfmanagementvaardigheden. Ook is er binnen de training aandacht voor het betrekken van het sociale netwerk van cliënten bij het verbeteren van de fysieke gezondheid.
Tijdens de studie worden er elke drie maanden feedbacksessies gehouden onder begeleiding van een ervaren trainer. Tijdens deze sessies is het mogelijk voor de verpleegkundigen in de interventiegroep om belemmeringen en successen tijdens de interventie te bespreken. Ook is er ruimte om verdere knelpunten te bespreken.
Het onderzoeksteam is verder beschikbaar voor eventuele vragen en problemen.

Vergoeding

De training in de GILL-eHealth wordt gratis aangeboden, evenals de interventie zelf. Als uw team de interventiegroep geloot is, zal het team financiële compensatie krijgen voor de tijd die verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten kwijt zijn aan de training.

Belasting

De tijdsbesteding voor de studie bestaat uit twee verschillende onderdelen: de studiemetingen en de interventie. De controlegroep zal alleen tijd besteden aan de studiemetingen.

 • Op baseline, na 6 maanden en na 12 maanden worden er studiemetingen verricht. De ingeschatte tijdsbesteding voor deze studiemetingen bedraagt tussen de 45-70 minuten per keer. De vragenlijst gericht op zorggebruik wordt ook afgenomen op 3 en 9 maanden na aanvang van de studie. Geschat wordt dat deze vragenlijst in 15 minuten afgenomen kan worden.

De teams die aan de interventie deelnemen zullen aanvullend op de studiemetingen ook tijd kwijt zijn aan de uitvoer van de interventie. De verwachte tijdsbesteding voor de verschillende GILL modules wordt als volgt geschat:

 • OurGILL: totale besteding van 30 minuten. Het doorlopen van deze module zal enigszins overlappen met de studiemetingen. De eventuele follow-up van de somatische screening kost ongeveer 20 minuten.
 • MyGILL: de tijdsbesteding aan MyGILL zal afhangen van de vaardigheden en mogelijkheden van de deelnemer. Voor het doorlopen van de MyGILL module is de volgende inschatting gemaakt:
  • Een cliënt is digitaal vaardig, heeft een goede concentratie en zelfinzicht: 30 minuten
  • Een cliënt is digitaal vaardig, heeft een goede concentratie en weinig tot geen zelfinzicht: 45 minuten
  • Een cliënt is niet digitaal vaardig, heeft een goede concentratie en zelfinzicht: 45 minuten
  • Een cliënt is niet digitaal vaardig en heeft weinig tot geen zelfinzicht: 45-60 minuten

Wanneer de GILL module is ingevuld en het plan geformuleerd is, zal dit een continu traject zijn deel uitmakend van de reguliere zorg. Dit houdt in dat bij (ieder) gesprek met de cliënt 5-8 minuten besteed wordt aan de fysieke gezondheid en leefstijl.

Minimale tijdsbesteding voor de teams in de controlegroep per cliënt: 3 tot 4 uur voor de hele studieduur.

Minimale tijdsbesteding voor de teams in de interventiegroep per cliënt: 4,5 tot 6 uur.

Mijn team wil meedoen

Als uw team interesse heeft in deelname of als u nog aanvullende informatie wilt, kunt u contact opnemen met het onderzoeksteam. Deze contactgegevens staan op de pagina contact.