De GILL studie

GILL

De naam GILL studie is afgeleid van de gelijknamige interventie, waarbij GILL staat voor Gezond in Lichaam en Leefstijl. De officiële titel van de studie luidt: improvinG physIcal health and Lifestyle behaviors in patients with serious mentaL illness: a cluster randomized controlled trial on the effectiveness of the nurse-led GILL eHealth intervention. In het Nederlands kan deze titel worden vertaald naar: verbeteren van fysieke gezondheid en leefstijlgedrag bij mensen met een ernstig psychische aandoening: een cluster gerandomiseerde studie naar de effectiviteit van de nurse-led GILL eHealth interventie.

Studieopzet

De GILL studie is een experimenteel onderzoek. Dit houdt in dat de teams (FACT-teams, beschermde woonvoorzieningen en klinische afdelingen voor langdurige zorg) en de bijbehorende deelnemers door loting ingedeeld worden in één van de twee groepen: de interventiegroep of de controlegroep. De kans is 50% dat een team en bijbehorende deelnemers in de interventiegroep komen.

Deelnemers in de interventiegroep krijgen de GILL eHealth interventie aangeboden door het behandelteam. Deelnemers in de controlegroep krijgen de standaardzorg. In beide groepen worden metingen gedaan. Deze metingen worden aan het einde van de studie met elkaar vergeleken. De studie duurt voor de deelnemers 12 maanden.

De interventie

GILL is een nurse-led eHealth interventie en biedt verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten structuur en overzicht bij de systematische somatische screening en ondersteunt in het opstellen van een leefstijlplan. GILL is afgestemd op de landelijke richtlijnen voor somatische screening en leefstijl. Voor cliënten draagt het bij aan het verkrijgen van controle over hun gezondheid en leefstijl. GILL bestaat uit twee afzonderlijke, complementaire modules: OurGILL voor de somatische screening en MyGILL voor leefstijlbevordering.

OurGILL

OurGILL (somatische screening) richt zich op de preventie, vroege diagnostiek en behandeling van fysieke klachten en aandoeningen. Onderwerpen die tijdens de screening aan bod komen zijn:

 • Algemene vragen (bijvoorbeeld over medische voorgeschiedenis)
 • Medicatievragen
 • Fysieke klachten
 • Metingen (zoals gewicht/BMI en lab-bepalingen)
 • Observaties (bijvoorbeeld extrapiramidale bewegingsstoornissen)

Deze module leidt tot een systematisch overzicht van alle afwijkingen die aandacht verdienen.

MyGILL

MyGILL is gericht op het bevorderen van een gezonde(re) leefstijl. Daarbij worden de volgende leefstijlgebieden systematisch uitgevraagd:

 • Voeding
 • Fysieke activiteit
 • Slaap
 • Ontspanning
 • Middelengebruik en verslaving
 • Hygiëne
 • Roken
 • Seksleven
 • Sociale steun

De resultaten worden weergegeven door middel van een ‘stoplichtmethode’. Een rood stoplicht geeft aan dat er slecht gescoord wordt op dat leefstijlgebied waardoor er direct actie vereist is. Een oranje kleur geeft aan dat er matige risico’s zijn op het desbetreffende leefstijlgebied en aandacht voor dit leefstijlgebied nodig is. Als een stoplicht groen is weerspiegelt dit een gezonde leefstijl en is er geen actie nodig.

Met de resultaten van MyGILL kunnen er individuele leefstijldoelen gemaakt worden, rekening houdend met de wensen en vaardigheden van de cliënt. Hiermee ontvangen de cliënten ondersteuning van verpleegkundigen of verpleegkundig specialisten.

Zie voor aanvullende informatie: Stichting GILL

Wat meten we?

Om te weten of de GILL-interventie werkt, voeren we een aantal metingen uit. Deze metingen worden uitgevoerd bij de start van de studie, na 6 maanden en na 12 maanden. Door deze metingen te doen bij de interventiegroep en de controlegroep, kunnen we deze groepen met elkaar vergelijken. In de tabel staat een overzicht van de metingen voor de studie.

Metingen Begin 3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden
Tailleomtrek x x x
Lengte x
Gewicht x x x
6 minuten looptest x x
Bloedafname x x x
Vragenlijsten x x x
Demografische gegevens x
Tabaksgebruik x x x
Diagnose lichamelijke ziektes x x
Zorggebruik vragenlijst x x x x x
Medicatiegebruik x x
Bloeddruk x x x

 

Wie kan er meedoen?

Om deel te nemen aan de studie, zijn er een aantal voorwaarden waar de deelnemer aan moet voldoen. Er zijn ook een aantal voorwaarden waardoor iemand niet kan deelnemen aan de studie.

De deelnemer heeft een ernstige psychische aandoening (EPA). Er is sprake van een EPA als de deelnemer meerdere jaren last heeft van de psychische aandoening, daarvoor langdurig behandeld moet worden door een netwerk van zorgprofessionals en wanneer de psychische aandoening voor (soms ernstige) verstoring van het sociale leven van de deelnemer veroorzaakt.

Tussen de 18 en 65 jaar oud zijn.

Een BMI van 27 of hoger hebben.

Toegang hebben tot internet en de vaardigheid om dit te gebruiken.

De mogelijkheid en wil hebben om het toestemmingsformulier te tekenen.

Bij een contra-indicatie (beoordeeld door een behandelend arts/psychiater) voor deelname met als reden een acute psychiatrische crisis of een ernstige somatische ziekte.

Een cognitieve beperking waardoor iemand geen toestemmingsformulier kan ondertekenen, geen vragenlijsten kan invullen of niet kan deelnemen aan de interventie.

Vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven.

Cliënten die niet in staat zijn om de Nederlandse taal te spreken.

Evaluatie

Om de GILL eHealth interventie in de toekomst goed in te zetten, willen wij graag onderzoeken wat de ervaringen is van deelnemers aan de interventie en de teams die de interventie uitvoeren. Hiervoor zullen wij bij 15 deelnemers en 15 medewerkers van de teams die de interventie hebben gedaan een interview houden.  

Ik wil meedoen aan de studie

Voor deelnemers: Als u besluit mee te willen doen aan de studie kunt u dit doorgeven aan uw hulpverlener. Uw hulpverlener neemt contact op met het onderzoeksteam om te melden dat u wilt deelnemen. Daarna zal iemand van het onderzoeksteam met u contact opnemen.

Voor hulpverleners: Als uw team interesse heeft in deelname of als u nog aanvullende informatie wilt, kunt u contact opnemen met het onderzoeksteam. Deze contactgegevens staan op de pagina contact.